หจก. รวมไพศาล การประมง

รหัสผู้ประกอบการ : EM19050042

หจก.รวมไพศาลการประมง ดำเนินกิจการจำหน่ายเครื่องมือ และอุปกรณ์การประมง
ปัจจุบันกำลังขยายงานเพื่อรองรับความต้องการของตลาด จึงต้องการบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ รักความก้าวหน้า เพื่อพัฒนาองค์กรไปพร้อมกัน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • หจก. รวมไพศาล การประมง
  • 132, 134 ซอยเอกชัย 94 ถนนเอกชัย
    เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
  • Tel : 02-4169277-8 ต่อ 41
  • Fax : 02-8950747
Top