บริษัท รุ่งเจริญ คาร์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19050062

เป็นโชว์รูมรถ (นิสสัน)

เปิดรับ 27 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท รุ่งเจริญ คาร์ จำกัด
  • 123 หมู่ 5 ตำบลบางเมือง
    อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
  • Tel : 02-703-1000 ต่อ 555 หรือ 083-0967960
  • Fax : 027030231
  • Line ID : hr_rc
Top