ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคนภวรรณ

รหัสผู้ประกอบการ : EM19060012

ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท ฟิลลิปมอรริส (ไทยแลนด์) จำกัด
- ผลิตภัณฑ์บุหรี่ต่างประเทศ L&M Marlboro
- เขตพื้นที่ฝั่งธนบุรี นนทบุรี ปทุมธานี
ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด
- ผลิตภัณฑ์ขนม โรลเลอร์ โคสเตอร์, ทิวลี่บอล, ฟันไบท์ ,ชิกชิก , ฟันชิพส์ เป็นต้น
- เขตพื้นที่ฝั่งรังสิต นนทบุรี ปทุมธานี
ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท มาร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด
- ผลิตภัณฑ์เพดดีกรี วิสกัส
- เขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี
ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
- ผลิตภัณฑ์เบบี้มายด์ เทวลพลัส แอกซิส
- เขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

Top