บมจ. ซีพีพีซี (กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์)

รหัสผู้ประกอบการ : EM19060029

CPPC Public Company Limited
TOGETHER WITH CPPC
In Charoen Pokphand Packaging Business Group community, we are talented people with a shared way of working and a commitment to quality. This allows us to put together a team that can give our clients the quality works. Our internal communication and system management are standardized and based on the professional frameworks.

CP Packaging Business Group has been operating as an integrated plastic and converting facility in Thailand. We have also invested in an upstream material production plant. This allows our downstream operation to further process into intermediate products and consumer goods.

Making products based on the request of customers with a strong commitment to research and develop production process to provide the best quality product to customers. Servicing customer is an important part of our business and we would like to share these extraordinary product to our customer.

Our company is aware of using resources efficiently, concerning the environment and considerating the community.

Company website: http://www.cppc.co.

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บมจ. ซีพีพีซี (กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์)
  • 111/1 ม. 2 ต. นิคมพัฒนา
    อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
  • Tel : 0839889365
  • Fax : 038636639
  • Website : http://www.cppc.co.th
Top