cubic safe Technology co.,ltd

รหัสผู้ประกอบการ : EM19060039

บริษัทเป็นตัวแทนนำเข้า สินค้าด้านความปลอดภัยจากต่างประเทศ ติดตั้งและดูแลระบบความปลอดภัย ให้กับบริษัทชั้นนำ มีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • cubic safe Technology co.,ltd
  • 199 ซอยสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพ ฯ 10230
    เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
  • Tel : 02-5386590
  • Fax : 025386595
  • Website :
Top