บริษัท เบนซอล ไซเคิล จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19060048

เกี่ยวกับบริษัท ชื่อภาษาไทย : บริษัท เบนซอล ไซเคิล จำกัด
ตัวย่อ : BC
สโลแกน : The Chamber of Tasteful Riders

รายละเอียดธุรกิจ

1. ประกอบกิจการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ อะไหล่ อุปกรณ์ ชิ้นส่วน เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์เสริมด้านความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์
2. ประกอบกิจการให้บริการหลังการขาย และการซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
3. ประกอบกิจการการนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ชิ้นส่วน และอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ เพื่อจำหน่าย และการบำรุงรักษา
4. ประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และของหวาน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เบนซอล ไซเคิล จำกัด
  • 100 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ซอยทุ่งมังกร 9 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
    เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
  • Tel : 021157100
  • Website : http://www.benzolcycle.com
  • Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/benzolcycle/
  • Line ID : @benzolcycle
Top