ชุ่น ฟา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19080004

เจ้าของ บริษัท

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ชุ่น ฟา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • อาคาร Wealth Towers ห้องเลขที่ B1 ชั้น 1 เลขที่ 2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองสาน เชตคลองสาน กรุงเทพหานคร 10600
    เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
  • Tel : 024385288
  • Fax : 024385288
  • Website :
  • Line ID : 0929107772
Top