บริษัทดาต้าเซฟจำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19080008

"Datasafe" เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ให้บริการด้านการบริหารการจัดเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจร คลังเอกสารขนาดใหญ่ผสมผสานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถจัดเก็บดูแลรักษาเอกสารได้อย่างปลอดภัย พร้อมกับการให้บริการที่คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นที่ตั้ง การให้บริการแบบครบของเราได้แก่ บริการจัดเก็บเอกสาร (Document storage service) บริการจัดเก็บสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (Electronics media storage service) บริการสแกนเอกสาร (Document scanning service) บริการบรรจุเอกสารและจัดทำทะเบียน (Packing & filling service) บริการนำส่ง (Retrieve & delivery service)บริการทำลายเอกสาร (Document destroy service) ไม่ว่าความต้องการเอกสารนั้นจะเป็นกรณีปกติ หรือเร่งด่วน เราการันตีว่าท่านสามารถได้รับเอกสารทันความต้องการเพื่อใช้งานของท่านอย่างแน่นอน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัทดาต้าเซฟจำกัด
  • 99 หมู่ที่ 11 ต.คลองนครเนื่องเขต
    อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
  • Tel : 027104050
  • Fax : 027104058
  • Website : http://www.datasafe.co.th
Top