บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19080009

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด
  • 102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
    เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  • Tel : 023488941
  • Fax : 023491692
  • Website : http://www.loxleyevolution.co.th
Top