ศูนย์ขยายงานฯ Leader Group โคราช

รหัสผู้ประกอบการ : EM19090066

หน่วยงาน Leader Group ศูนย์ขยายงานฯ โคราช มุ่งเน้นงานด้านการบริหาร เกี่ยวกับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร สรรหาและพัฒนาบุคลากรทางด้านนักบริหารการตลาด สร้างความเป็นมืออาชีพด้านงานบริหารการตลาด พัฒนาสู่ความเป็นผู้บริหาร กำกับดูแล ช่วยเหลือประสานงานฝ่ายขาย เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของ บมจ. ไทยซัมซุงประกันชีวิต

เปิดรับ 19 ตำแหน่งงาน

พนักงานประจำ, หลายอัตรา

นครราชสีมา , เมืองนครราชสีมา

11/10/2562

พนักงานประจำ, หลายอัตรา

นครราชสีมา , เมืองนครราชสีมา

11/10/2562

พนักงานประจำ, หลายอัตรา

นครราชสีมา , เมืองนครราชสีมา

11/10/2562

พนักงานประจำ, หลายอัตรา

นครราชสีมา , เมืองนครราชสีมา

11/10/2562

พนักงานประจำ, หลายอัตรา

นครราชสีมา , เมืองนครราชสีมา

11/10/2562

พนักงานประจำ, หลายอัตรา

นครราชสีมา , เมืองนครราชสีมา

11/10/2562

พนักงานประจำ, หลายอัตรา

นครราชสีมา , เมืองนครราชสีมา

11/10/2562

พนักงานประจำ, หลายอัตรา

นครราชสีมา , เมืองนครราชสีมา

11/10/2562

พนักงานประจำ, หลายอัตรา

นครราชสีมา , เมืองนครราชสีมา

11/10/2562

พนักงานประจำ, หลายอัตรา

นครราชสีมา , เมืองนครราชสีมา

11/10/2562

พนักงานประจำ, หลายอัตรา

นครราชสีมา , เมืองนครราชสีมา

11/10/2562

พนักงานประจำ, หลายอัตรา

นครราชสีมา , เมืองนครราชสีมา

11/10/2562

พนักงานประจำ, หลายอัตรา

นครราชสีมา , เมืองนครราชสีมา

11/10/2562

พนักงานประจำ, หลายอัตรา

นครราชสีมา , เมืองนครราชสีมา

11/10/2562

พนักงานประจำ, หลายอัตรา

นครราชสีมา , เมืองนครราชสีมา

11/10/2562

พนักงานประจำ, หลายอัตรา

นครราชสีมา , เมืองนครราชสีมา

11/10/2562

พนักงานประจำ, หลายอัตรา

นครราชสีมา , เมืองนครราชสีมา

11/10/2562

พนักงานประจำ, หลายอัตรา

นครราชสีมา , เมืองนครราชสีมา

11/10/2562

พนักงานประจำ, หลายอัตรา

นครราชสีมา , เมืองนครราชสีมา

11/10/2562

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ศูนย์ขยายงานฯ Leader Group โคราช
  • 166/1-2 ถนน จอมพล ต. ในเมือง
    อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
  • Tel : 0631054833
  • Facebook Fanpage :
Top