บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19090069

งานบริการด้านวิศวกรรม โครงสร้างอาคาร
รับสมัครพนักงานธุรการ สามารถทำใบแจ้งหนี้ ใบกำภับภาษี /ใบเสร็จรับเงิน
และงานเอกสารที่ได้รับมอบหมายได้

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด
  • 24/4 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • Tel : 063-265-6909
  • Fax : 02-6124070
  • Website :
  • Line ID : 0632656909
Top