บริษัท ชัยรักษ์พัฒนา เซอร์วิส จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19090082

Logistics

เปิดรับ 1 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ชัยรักษ์พัฒนา เซอร์วิส จำกัด
  • 2029/24-28 อาคารเอช.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนเจริญกรุง
    เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 0-2675-0559-63 ต่อ 102, 132, 228
  • Fax : 0-2675-1342
  • Website : http://www.chairak.co.th
  • Share :
Top