บริษัท วี-เคลม เซอร์วิส จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19090110

ผู้ให้บริการ Call Center บริการสำรวจอุบัติเหตุ บริการตรวจสภาพรถยนต์ บริการให้ความช่วยเหลือทางรถยนต์ ให้บริการแก่บริษัทประกันภัยชั้นนำต่างๆ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท วี-เคลม เซอร์วิส จำกัด
  • 731 อาคาร พีเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง
    เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 020323530
Top