บริษัท ไทย อินโนเวชั่น บิซ แอนด์ เดเวลลอปเมนท์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19100025

โคมไฟ LED และพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ไทย อินโนเวชั่น บิซ แอนด์ เดเวลลอปเมนท์ จำกัด
  • 240 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 67 แขวงบางพลัด
    เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
  • Tel : 028811720
  • Fax : 028811723
Top