บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

รหัสผู้ประกอบการ : EM19100059

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สาขาเพลินจิต ทาวเวอร์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผู้นำแห่งการมุ่งมั่นสร้างสรรค์บริการทางการเงินและคำปรึกษาทางธุรกิจ เพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด

เปิดรับ 1 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • Tel : 02-2082000 ต่อ 71312
  • Fax : 02-208-2018
  • Website : http://www.krungsri.com
Top