บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19100080

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด
  • 133 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
    เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 0623108895
  • Share :
Top