บจก.สตาร์เฟลกซ์ แพ็คเก็จจิ้ง

รหัสผู้ประกอบการ : EM19110033

ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน เช่น ซองขนม , ซองผลไม้อบแห้ง , ม้วนซองเครื่องปรุงรส , ซองบรรจุอาหารแช่แข็ง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บจก.สตาร์เฟลกซ์ แพ็คเก็จจิ้ง
  • 30/12 หมู่ 1 ตำบลโคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร
    อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
  • Tel : 034-452-250
  • Fax : 034-452-249
  • Website : http://www.star-flex.co.th
Top