บริษัท เซ็นฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19110119

บริษัทฯดำเนินกิจการเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยภายในอาคาร

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เซ็นฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
  • 38 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 ถนนศรีนครินทร์
    เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
  • Tel : 02-3309542-3
  • Share :
Top