ห้างหุ้นส่วนจำกัดวานิจรุ่งเรืองกิจ

รหัสผู้ประกอบการ : EM19120008

รับเหมาแรงงานสถานปฏิบัติงานโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์

เปิดรับ 1 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

Top