บริษัทสบายไทย จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19120013

สปามาตรฐาน ขนาดใหญ่ ให้บริการลูกค้า อย่างมีมาตรฐาน ด้วยความใส่ใจและมีความเป็นมืออาชีพ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัทสบายไทย จำกัด
  • 8/1 ถนนราชวิถี ตำบลศรีภูมิ อำเถอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • Tel : 053222288 หรือ 062-3698908
  • Fax : 053222288 ต่อ 1
  • Website : http://www.ziraspa.com
  • Facebook Fanpage : ็Hr ziraspa
  • Line ID : 053222288
Top