บริษัท ดีไนน์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19120033

1..ดำเนินธุรกิจบริการ ด้านการรับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษา ตลอดจนปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา ระบบปรับอากาศและระบายอากาศขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
Conduct business in the design, installation, consultation and improvement Repair, maintenance Air conditioning systems and small to large ventilation To meet the needs of customers in both the public and private sectors
2.เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์ Danfoss Tozen
Is the official distributor of Danfoss Tozen products

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ดีไนน์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • 72 ซอยลาดพร้าว102(เปี่ยมจันทร์) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
    เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  • Tel : 021161619
  • Fax : 021161619
  • Share :
Top