บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด ( ยูดีทาวน์ )

รหัสผู้ประกอบการ : EM19120051

เป็นธุรกิจศูนย์การค้า และ โรงแรม

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท อุดรพลาซ่า จำกัด ( ยูดีทาวน์ )
  • 99 / 9 ถ.ทองใหญ่ ต.หมากแข้ง
    อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
  • Tel : 042932998
  • Fax : 042243313
Top