บริษัท สิริมงคลโบรกเกอร์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19120053

บริษัท สิริมงคลโบรกเกอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจผ่านระบบโทรศัพท์ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการทำงาน ในวงการเทเลมาเก็ตติ้งมากกว่า 15 ปี พร้อมโปรแกรมขายทางโทรศัพท์แบบครบวงจร ระบบการขาย ระบบบริหารข้อมูลลูกค้า ระบบสั่งซื้อ ระบบคำนวณผลตอบแทน รับเรื่องร้องเรียน ให้บริการด้าน Telemarketing ปัจจุบัน บริษัทฯให้บริการ Telemarketing ทั้งรูปแบบงานขาย Tele Sale และการจัดหาและฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านงานขาย งานบริการ โดยมีที่ทำการสำนักงานขาย (Tele sales floor center) เพื่อขยายพื้นที่บริการแห่งใหม่รองรับการเติบโตของธุรกิจ รวมทั้งได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าด้วยรูปแบบบริการที่ยืดหยุ่นมากขึ้นตอบสนองประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับมากที่สุดนอกเหนือไปจากบริการที่มีอยู่เดิม

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

 • บริษัท สิริมงคลโบรกเกอร์ จำกัด
 • บริษัท สิริมงคลโบรกเกอร์ จำกัด
  18 อาคารกิจพานิช ห้อง 303ฺ B,304
  ถนนพัฒน์พงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 • Tel : 02-634-4130
 • Website : http://www.srmbroker.com/
 • Facebook Fanpage : https://th-th.facebook.com/pg/telesale2015/photos/?ref=page_internal
Top