บริษัท ซิมิรัน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19120076

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ซิมิรัน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
  • 100/18 หมู่ 1 ถนน รพช.1 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
    อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
  • Tel : 02-193-5707, 02-193-5750
  • Fax : 02-193-5710
Top