บริษัท กิกะ กรุ๊ป จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19120082

บริษัท กิกะ กรุ๊ป จำกัด 5/35 ซอยสุรินทร์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
เป็นงานบริการจำหน่าย อาหารและเครื่องดื่ม

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท กิกะ กรุ๊ป จำกัด
  • 5/35 ซอยสุรินทร์ ตำบลตลาดใหญ่
    อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
  • Tel : 0952822284
  • Fax : 076221202
  • Line ID : 0627311833
Top