บริษัท ไร้ซ์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20010106

เปิดรับ 4 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ไร้ซ์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
  • 106 ม.7 ต.บางคูวัด ถ.ราษฎรบำรุง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
    อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
  • Tel : 081-8379218
  • Fax : 02-5982542
  • Website : http://www.riceengineer.com
Top