บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20010107

บริษัทในกลุ่มสนับสนุนงานของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการด้านการสรรหา และการจัดการด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้กับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย และบริษัทในเครือ

เปิดรับ 19 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
  • บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด อาคารธนาคารกสิกรไทยสาขาสนามเป้า ชั้น 2-4 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
    เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 02-2701071-6 ต่อ 135-138
  • Fax : 02-2701069
  • Website : http://www.progresshr.co.th
Top