บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด(มหาชน)

รหัสผู้ประกอบการ : EM20010141

บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด(มหาชน)
เรามุ่งมั่นเป็นบริษัทที่มีความมั่นคง แข็งแกร่ง และ
เป็นอันดับ 1 ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตและบริการเพื่อตอบสนองทุกกลุ่มลูกค้า
เป็นสำคัญ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด(มหาชน)
  • 115 ม.4 ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  • Tel : 0882605677
  • Facebook Fanpage : พยาบาลประกัน
  • Line ID : 0882519116
Top