บริษัท ดีรติ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20010150

จัดตั้งเมื่อ ปี 1999 ดำเนินการด้านที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ต่างๆ ,งาน Event , Booth และสิ่งตีพิมพ์ บริษัทมีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ทีม

เปิดรับ 4 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ดีรติ จำกัด
  • 14 ซอยสุคนธสวัสดิ์
    เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
  • Tel : 025532312-14
  • Fax : 025532315
  • Website : http://www.drati.co.th
  • Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/dratiofficial
Top