บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20020073

นำเข้า - ส่งออกแบตเตอรี่ที่ใช้กับเครื่องสำรองไฟ

เปิดรับ 1 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด
  • 181, 183 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
    เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
  • Tel : 02-907-8522
  • Fax : 02-907-8525
  • Website : http://www.pectecth.co.th
Top