บริษัท จี.บี.พี เซ็นเตอร์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20020075

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท จี.บี.พี เซ็นเตอร์ จำกัด
  • เลขที่ 15 ซอยคู้บอน 27 ถนนคู้บอน
    เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
  • Tel : 029433940
  • Fax : 029433290
Top