บริษัท แฟชั่น แวลิว จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20020080

รับสมัครงาน หลายอัตรา
1. พนักงาน / ผู้ร่วมงาน
ให้บริการจัดทำพื้นรองอุ้งเท้าสุขภาพเฉพาะบุคคลจอลลี่วอล์ค
2. สถานที่ทำงาน – ร้านคลินิคจอลลี่วอล์คในห้างสรรพสินค้าต่างๆในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
3. รายได้ดีและมีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนประจำร้านคลินิคจอลลี่วอล์ค
4. คุณสมบัติผู้สมัคร
4.1 สัญชาติไทย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
4.2 ผ่านการอบรมงานจากจอลลี่วอล์คเซ็นเตอร์
( ซึ่งทางบริษัทมีการอบรมงานให้ฟรี )
4.3 มีจิตสำนึกในการบริการที่ดี และมีจรรยาบรรณ
4.4 มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบ
4.5 ใฝ่หาความรู้พัฒนาตนเอง และรักความก้าวหน้า

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท แฟชั่น แวลิว จำกัด
  • 58 ซอยศรีนครินทร์ 45 หนองบอน
    เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
  • Tel : 0625909524
Top