บริษัท อังเคิล ฟิลด์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20020100

บริษัทฯ ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทถุงพลาสติก

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท อังเคิล ฟิลด์ จำกัด
  • 75/41 ชั้น 14 อาคารริชมอนด์ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
    เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
  • Tel : 022612656
Top