บ.เอไอเอ จำกัด หน่วยชุมทอง24ไอ23 สนง.สมุทรปราการ

รหัสผู้ประกอบการ : EM20020106

- เอไอเอ เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2481 ภายใต้คำมั่นสัญญา "Healthier, Longer, Better Lives - เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น" นำเสนอผลิตภัณฑ์การออม ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ประกันชีวิตควบการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครอบคลุมทั้งลูกค้าบุคคลและองค์กร เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่ใช้แอปพลิเคชั่นต่างๆ ในการสนับสนุนการขายและบริการลูกค้า และมีสำนักงานตัวแทนทั่วประเทศ

ทั้งนี้สำนักงานสมุทรปราการ (อาคารชุมทอง 24) ก่อตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2524 และด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมายาวนานร่วม 40 ปี จึงถือว่าเป็นสำนักงานตัวแทนที่มั่นคงและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเอไอเอ

เปิดรับ 1 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บ.เอไอเอ จำกัด หน่วยชุมทอง24ไอ23 สนง.สมุทรปราการ
  • อาคารชุมทอง 24 1919 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.เทพารักษ์
    อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
  • Tel : 063 323 2265
  • Facebook Fanpage : Choomthong 24
Top