บริษัท พี.ซี.ฟอยล์ อินดัสตรีส์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20020111

ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับอลูมิเนียมฟอยล์ทุกชนิด

เปิดรับ 4 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท พี.ซี.ฟอยล์ อินดัสตรีส์ จำกัด
  • 100/635 ทรัพย์บุญชัย 41 ถนนศรีนครินทร์ ต.บางเมือง
    อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
  • Tel : 02-703-2040-1
  • Fax : 02-703-2042
  • Website : http://www.pcfoil.com
  • Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/pcfoil/
  • Line ID : hr.pcfoil
Top