บริษัท 12โก (ไทยแลนด์) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20020139

Incorporated in Singapore in 2013 with its main operational office in Bangkok, 12Go is serving multinational customers with high-quality, safe, secure and efficient transportation services. The company became a powerful system for B2B and B2C online ticketing with its most advanced technology and based on state of the art programming.
Our ultimate goal is to connect the world door-to-door, from transfers to flights, under the same single-standard ticket. This is why our team is managing operators from many countries and connecting them with customers from all over the world.
Our mission is to be an integral member of the community by providing meaningful and cost-effective transportation choices. We want to help both the leisure and the business traveler to discover easily accessed transportation and compare e-tickets for buses, ferries, trains and air transportation with a global reach.
Our strategy is to bring service providers together instead of competing with each other, hence the wide list of partners accessing our inventory base from both consumer and provider side - passenger

เปิดรับ 2 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท 12โก (ไทยแลนด์) จำกัด
  • 318 อาคารดีโอบี ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ ซี 3 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม
    เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • Tel : 095-715-9302
  • Share :
Top