บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20030058

สถานประกอบการมีหลายสาขา มีที่ชลบุรี สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา และภูเก็ต

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
  • 133/21-30 หมู่ที่ 7 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่
    อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
  • Tel : 027091100
  • Fax : 027091075
  • Website : http://www.csasset.co.th
  • Share :
Top