บริษัท โกลบอล คอมไพลแอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20030110

บริษัท โกลบอล คอมไพลแอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2561 (ISO 17025 : 2017) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มีความยินดีให้บริการ

- ให้คำปรึกษา รับตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ และรับรองคุณภาพสินค้า ตามมาตรฐานมอก.

- ให้บริการ ให้คำปรึกษาการขอการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐาน มอก. 17025-2561 (ISO 17025 : 2017) Version 2017

- ให้บริการ Pre Test and Analyze TIS Report, IEC Report

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท โกลบอล คอมไพลแอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  • 999/106 หมู่ที่20 ซอยบุญมีทรัพย์ ถนนบางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่
    อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  • Tel : 021031276
  • Facebook Fanpage : Global Compliance Thailand co., Ltd.
Top