บจก.ศูนย์กระจายสินค้า ก.วัฒนศิลป์

รหัสผู้ประกอบการ : EM20040023

สัมประทานการจัดจำหน่าย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ขนมกูลิโก่ะ สินค้ากลุ่มเบอร์รี่ยุคเกอร์ ขนมเทสโต้ การ์โต่ะ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บจก.ศูนย์กระจายสินค้า ก.วัฒนศิลป์
  • 134/2 แม่ริม เชียงใหม่ 50180
    อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
  • Tel : 053-862-850-1
  • Fax : 053-120-259
  • Website :
  • Line ID : ANCHANA
  • Share :
Top