OASIS LOGISTICS CO.LTD.,

รหัสผู้ประกอบการ : EM20040030

บริษัทเป็นตัวแทนการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางอากาศ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • OASIS LOGISTICS CO.LTD.,
  • เลขที่ 5/15 อาคารแอ็ทแอเรีย ชั้น 6 ห้อง 6B5
    ซอยบุปผาบุรี ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาววา กรุงเทพฯ 10120
    เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 021031876
  • Website : http://oasis-logistics-coltd.business.site
Top