OASIS LOGISTICS CO.LTD.,

รหัสผู้ประกอบการ : EM20040030

ตัวแทนส่งออก นำเข้า ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ Shipping บริการนำเข้า-ออก ตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • OASIS LOGISTICS CO.LTD.,
  • เลขที่ 5/15 อาคารแอ็ทแอเรีย ชั้น 6 ห้อง 6B5
    ซอยบุปผาบุรี ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาววา กรุงเทพฯ 10120
    เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 02-103-1876, 061-4138657-60
  • Website : http://www.oasislogisticscoltd.com
  • Share :
Top