คิดดี มีคุณ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20040046

บริษัทของเราเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 ดำเนินกิจการนำเข้าสินค้ามากมายจากต่างประเทศ และจำหน่ายผ่านทาง หน้าร้าน เว็บไซต์ และ marketplace ต่างๆ

นโยบายทรัพยากรมนุษย์

1.เราอยู่ด้วยกันอย่างเป็นครอบครัว

2.ปรับปรุง และพัฒนาคติธรรมในการทำงาน และสวัสดิการของบุคลากรของเราอย่างต่อเนื่อง

3.ให้ความสำคัญ และเน้นย้ำทักษะของบุคลากรทั้งในด้านการงาน และด้านที่ชอบ

4.ส่งเสริมการเรียนรู้และการฝึกฝนทักษะเฉพาะทาง เพื่อสร้างประสิทธิภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน

เราดำเนินการธุรกิจด้วยใจด้วยสินค้าคุณภาพดี ราคาสินค้าที่เป็นธรรมลูกค้า

การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเสมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนของเราเอง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • คิดดี มีคุณ จำกัด
  • 20/45 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม
    เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
  • Tel : 025090933
  • Share :
Top