บริษัท ฮัมมิ้งเบิร์ด อินเตอร์เนชั้นเนล เทรดดิ้ง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20050036

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ฮัมมิ้งเบิร์ด อินเตอร์เนชั้นเนล เทรดดิ้ง จำกัด
  • ตึก KSL ชั้น 6 503 ถ. ศรีอยุธยา แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
    เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 0613057327
  • Fax : 020490188
Top