บจก. แสนภูดาษเฮลท์คลับแอนด์ทรีทเมนท์

รหัสผู้ประกอบการ : EM20090012

แสนภูดาษ เฮลท์คลับ ดำเนินกิจการเกี่ยวกับศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจร บนเนื้อที่เกือบ 100 ไร่ ภายในโครงการประกอบไปด้วย การให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพ บำบัดรักษาเพื่อฟื้นฟูสุขภาพด้วยแพทย์และแพทย์แผนไทย เปิดให้บริการด้านการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แบบผสมผสาน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บจก. แสนภูดาษเฮลท์คลับแอนด์ทรีทเมนท์
  • 118-118/1 หมู่ที่ 4 ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์
    อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
  • Tel : 0946689223
  • Website : https://www.youtube.com/watch?v=2wILQHPvo24
  • Share :
Top