บริษัท ไทธฤต จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM21020035

Thai Tharit Company Limited can be classified into 3 main areas in Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Construction Engineering. The experience is acceptable in the public and private sector for more than 9 years. The company’s services can be start with design services and proceed with the construction permit in the Industrial Estate (IEAT). The company has established a management strategy to reduce costs and increase efficiency as an important policy. We has skilled engineers and continuous staff development.

เปิดรับ 1 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ไทธฤต จำกัด
  • 104/21 ถนนเลียบคลอง แขวงบางชัน
    เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
  • Tel : 063-6251499
  • Share :
Top