บจก.เฟลเท็กซ์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM21100006

บริษัท เฟลเท็กซ์ จำกัด ได้ผลิตน้ำยางข้นและยางสกิมบล็อค

เปิดรับ 1 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บจก.เฟลเท็กซ์ จำกัด
  • 225 หมู่ 5 ตำบลกำแพงเพชร
    อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
  • Tel : 074-388971-3
  • Fax : 074-388997
  • Share :
Top