บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM22020007

บริการกำจัดแมลงและบริการทำความสะอาด

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด
  • 84/69 ถ.โชตนา
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
  • Tel : 053-216734 , 062-3104587
  • Fax : 053-210765
  • Website : http://www.unipest.co.th
  • Share :
Top