Beam Mobility (Thailand) Co., Ltd.

รหัสผู้ประกอบการ : EM22020025

เปิดรับ 2 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • Beam Mobility (Thailand) Co., Ltd.
  • 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 29 ห้อง 2936ดี ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • Tel : 022072500
  • Website : https://www.ridebeam.com/
  • Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/BeamPKT
  • Share :
Top