บริษัท อตาเลี่ยน ฟาซิลิตี้ แมนเนจเมนท์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM22060024

บริษัท อตาเลี่ยน ฟาซิลิตี้ แมนเนจเมนท์ จำกัด กำลังต้องการผู้มีส่วนร่วมสร้าง และพัฒนาองค์กร
เพื่อนำไปสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ โดยลักษณะกิจการ ให้บริการดูแลบำรุงรักษางานระบบวิศวกรรม อาคารสำนักงาน
ที่พักอาศัย โรงแรม โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

เปิดรับ 4 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท อตาเลี่ยน ฟาซิลิตี้ แมนเนจเมนท์ จำกัด
  • 9 ตึกคอมเม็ทส์ ซอยศรีนครินทร์ 38 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
    เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
  • Tel : 061-8715541 ,081-3527902
  • Share :
Top