บริษัท เกาอาน จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM23080023

บริษัท เกาอาน จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์ด้านไฟฟ้า ได้แก่ สายไฟ สายเคเบิ้ล ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างครบวงจร กำลังต้องการสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถ มีความกระตือรือร้น เพื่อรองรับการขยายงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

เปิดรับ 2 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เกาอาน จำกัด
  • 108 ซอยสุขสวัสดิ์ 29 แขวงราษฎร์บูรณะ
    เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
  • Tel : 02-405-3955-8
  • Share :
Top