บริษัท ยูเมย์ โลจิสติกส์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM23090015

บริษัทจำหน่ายสินค้าผ่านทางแพล็ตฟอร์ม ออนไลน์

เปิดรับ 5 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ยูเมย์ โลจิสติกส์ จำกัด
  • 47/45 ม. 4 ต.บ้านเกาะ
    อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
  • Tel : 034-110-462 / 085-531-5079
  • Share :
Top